kolędowanie 2 ,, Kolędo polska, zamknięta
w najprostszych nutach i słowach,
królujesz w domach we święta,
by ludzi wzruszać od nowa.
Tak wiele się teraz dzieje
i wokół tyle jest złego.
Kolędo, daj nam nadzieję
doczekać jutra lepszego.”


W dniu 25 stycznia br w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście wzięli udział w uroczystości szkolnej pt.: ,,Wspólne kolędowanie” połączonej z koncertem Gminnej Orkiestry Dętej ze Starej Błotnicy. Celem naszego spotkania było:
- kultywowanie polskiej tradycji śpiewania kolęd w okresie Bożego Narodzenia,
- integrowanie środowiska szkolnego i lokalnego,
- podtrzymanie tradycji wspólnego kolędowania.

kolędowanie 1

Dlaczego śpiewamy kolędy?
Śpiewamy kolędy dlatego, że taka jest nasza polska tradycja. „Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie zbliża ludzi. Kolędy są przepełnione ciepłem, dobrem i miłością, choć zwyczaj wspólnego, rodzinnego kolędowania zanika. Organizując ten koncert pragniemy zachęcić wszystkich do wspólnego śpiewania, chcemy podtrzymać dobrą polską tradycję i uwrażliwić na piękno polskich kolęd.”- frag. wystąpienia p. Dyrektor
W trakcie uroczystości wystąpili laureaci X Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, którzy otrzymali nagrody i dyplomy. Współpomysłodawcami uroczystości byli p. Dariusz Trzmiel oraz p. Marek Bąbolewski- kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej ze Starej Błotnicy. Wszyscy uczestnicy uroczystości byli pod ogromnym wrażeniem umiejętności, pasji i zaangażowania młodych muzyków, którzy zaprezentowali nie tylko znane kolędy i pastorałki ale również popularne utwory muzyki rozrywkowej.

kolędowanie 4

Dziękujemy p. Małgorzacie Siek za przygotowanie wystroju sali oraz p. Edycie Mróz i p. Leopoldowi Drabowi za przygotowanie nagłośnienia, prezentację multimedialną .
Uroczystość poprowadziły: p. dyrektor Anna Owczarska oraz uczennice Aleksandra i Zuzanna Wójcik.

Pośnik Beata