zaświadczenie szkoła


W grudniu 2018 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu pt. “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”, zainicjowanym przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg. Celem  tej kampanii było zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.
Uczniowie otrzymali kartki i zostali zachęcenia przez wychowawców oraz koordynatora szkolnego, do wspólnego rodzinnego zapisania kartek świątecznymi życzeniami oraz do wysłania ich do swoich bliskich.