HarcerzezSuchejrozdajonkileW rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim uczniowie klas VI PSP w Suchej wzięli udział w akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile" zorganizowanej przez Muzeum POLIN.
W dniu 17 kwietnia zostala przeprowadzona lekcja historii "Dymy nad gettem" – Polacy wobec walki Żydów w  Getcie Warszawskim, której celem było opisać przyczyny i wybuchu powstania w  Getcie Warszawskim; ukazać różnorodne postawy Polaków wobec sytuacji Żydów wobec Holocaustu na ziemiach polskich i w Warszawie. Uczniowie korzystali z materiałów źródłowych pozyskanych w nawiązaniu współpracy nauczyciela historii z Muzeum Historii Żydów w Polsce.


Harcerze z drużyny "Szare Sowy" działającej przy PSP w Suchej w dniu 19 kwietnia rozdawali papierowe żonkile w Białobrzegach w godzinach przedpołudniowych, które zostały wykonane przez naszych uczniów i harcerzy. Żonkile symbolizują: pamięć, szacunek i nadzieję.
Dla uczniów naszej szkoły była to cenna lekcja historii, która przywraca i chroni pamięć wielowiekowej historii polskich Żydów, przyczynia się do kształtowania wspólnej przyszłosci, wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów.