dsc 1899W dniach 16/17 września 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej odbył się biwakw którym uczestni czyły drużyny,, Szare Sowy” z Suchej, drużyny JP II z Białobrzegów- łączna liczba harcerzy i harcerek – 61 oraz 15 instruktorów- członków stowarzyszenia Koła Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach  

a także zaproszeni goście: starosta białobrzeski p. A. Oziębło, z-ca starosty p. I. Gumowski, burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi p. A. Bolek, z-ca komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Białobrzegach p. Z. Jachowski, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża p. St. Kośla, prezes Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego p. Krystyna Kozłowska dyrektorzy placówek oświatowych gminy Białobrzegi: p. A. Owczarska, p. J. Plesiewicz, p. A. Gutkiewicz, członkowie Grupy ,, Zapilicze” z p. I. Śliwą oraz przedstawiciele Grupy Działaj Lokalnie, Fundusz Ziemi Białobrzeskiej z p. B. Nowakowską. Celem biwaku była integracja drużyn harcerskich, wielopokoleniowego środowiska harcerskiego społeczności lokalnej, wspólna zabawa, aktywne spędzanie czasu wolnego, kultywowanie tradycji. Inauguracją było ognisko, przy którym zuchy złożyły obietnicę zuchową a harcerze, w tym 15 harcerzy z drużyny,, Szare Sowy” przyrzeczenie harcerskie. Uczestnicy bawili się ,,pod chmurką”, wspominali dekadę harcerstwa w Białobrzegach w trakcie wystawy fotograficznej i prezentacji multimedialnej. 

Cisza nocna zapadła o 3 po północy a o 6,30 pobudka i rozgrzewka a potem śniadanie i długo oczekiwane zawody wielopokoleniowe: strzeleckie- odp. dh J. Reczko; rowerowa jazda na czas- odp. dh A. Reczko; konkurencje sprawnościowe- odp. dh B. Pośnik, p. A. Pośnik, p. M. Siek- emocji było co nie miara, pogoda nam dopisała, noc była rozśpiewana, fotoreporterzy byli bardzo profesjonalni- dh E. Jarząbek, dh M. Marchewka, dh M. Skrzypczyńska, p. M. Siek. Kuchnia działała na 100 fajerek!- Jedliśmy kiełbaski z grilla( dh M. Skrzypczyńska), pyszny żurek( dh B. Pośnik), bigos( dh M. Sielska, dh A. Stachera), okolicznościowy tort( dh R. Sikorska, dh Z. Skrzypczyńska, dh  M. Sielska), smakowite kanapki( dh I. Tomala).  Opiekę nad harcerzami sprawowały: dh. M. Bojarska, dh. B. Pośnik, dh. E. Rudeka, dh. M. Skrzypczyńska. Na zakończenie biwaku przy wspólnym apelu zwycięzcy zawodów otrzymali nagrody ( odp. dh I. Tomala), pamiątkowe dyplomy uczestnika ( odp. dh A. Reczko, dh M. Marchewka). Zadowoleni harcerze czekają na następny biwak. Opiekunowie drużyn dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji biwaku a przede wszystkim p. dyr. Annie Owczarskiej za miłą gościnę. Opiekun drużyny ,, Szare Sowy’ dziękuje nauczycielom PSP Suchej paniom: A. Pośnik, M. Siek, K. Opiłowskiej, E. Mróz; rodzicom: p. Durajczyk, p. Kozieł, p. Romanowskiej, p. Trześniewskiej a także komendantowi p. Z. Jachowskiemu i strażakom OSP w Suchej za użyczenie i rozłożenie namiotu.

Galeria

dh Pośnik Beata