zdjęcia chór2W roku szkolnym 2016/2017 w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej próby chóru szkolnego odbywały się raz w tygodniu we wtorki o godzinie 13.40. Należało do niego 43 uczniów z klas II- VI.

Cele, które zostały zrealizowane to: rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki, kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej, rozwijanie wrażliwości artystycznej i emocjonalnej, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, aktywne uczestniczenie w uroczystościach szkolnych. Wprowadzono elementy dwugłosu oraz ruchu.

            Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Indywidualne występy przed grupą, pozwoliły przełamać lęk i wstyd. Silna motywacja i wiara we własne możliwości jest efektem zbudowanej wspólnie atmosfery panującej na zajęciach.

            Grupa brała czynny udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego (wykonanie Hymnu Polski), apelu z okazji Święta Niepodległości (wykonanie pieśni patriotycznych), Jasełkach szkolnych (wykonanie kolęd i pastorałek), apelu z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, gdzie wykonała utwory patriotyczne pt. „Mazurek 3 Maja” i „Polonez 3 Maja”. 25 listopada chór szkolny wystąpił gościnnie w czasie konkursu pieśni religijnych „Cecylianka” organizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach. Uczennice Gabriela Baranowska i Aleksandra Baranowska reprezentowały szkołę na obchodach Dni Majowych Białobrzegów, gdzie wykonały utwory „Świat to muzyka” oraz „Rytm i Melodia”. W czerwcu chór szkolny zaprezentował utwór „Szkolny rock and roll” na festynie rodzinnym „Rodzina to drużyna”, a także na obchodach 100- lecia OSP w Suchej. Na obu uroczystościach miały miejsce również występy indywidualne uczennic naszej szkoły. Od kwietnia grupa przygotowywała pieśni religijne, które wykonała na mszach świętych 4 czerwca i 25 czerwca. W czasie apelu z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja po raz pierwszy chór wystąpił w zakupionych przez radę rodziców strojach (niebieskie spódnice i krawatki).

            Zadania jakie chór szkolny zrealizuje w kolejnym roku szkolnym to dalszy rozwój umiejętności wokalnych, opanowanie prawidłowego oddechu w czasie śpiewu, opracowanie własnego akompaniamentu, uczestniczenie w kolejnych uroczystościach szkolnych.

zdjęcie chór1