zakładkaZ okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych ogłaszamy konkurs na najładniejszą ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.

Cele:

- zainteresowanie dzieci książką,
- rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
- rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
- popularyzacja literatury.


Kategorie:

- oddziały przedszkolne,
- klasy I - III,
- klasy IV - VI.


Kryteria oceny prac:

- pomysłowość,
- oryginalność ujęcia tematu,
- estetyka wykonania pracy,
- samodzielność wykonania.


Ważne terminy:

- prace składamy w bibliotece szkolnej do dnia 29.10.2018r.
- ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31.10.2018 r.


Ważne informacje:

- zadaniem uczestników jest wykonaniezakładki do książki,
- praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.),
- mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki,
- kształt pracy dowolny,
- każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
- na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.


Organizator: Edyta Mróz