ś10 października 2018 roku, w naszej szkole, odbyła się piękna uroczystość - Ślubowanie Uczniów Klasy Pierwszej. W tym roku do uroczystego ślubowania przystąpiło 14 uczniów pod opieką wychowawcy p. Anny Wiktorskiej  oraz nauczyciela wspomagającego p. Moniki Zielińskiej. Pani dyrektor powitała zgromadzonych gości: przedstawicieli władz samorządowych,  rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz głównych bohaterów uroczystości - uczniów klasy pierwszej.

ś4Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu flagowego i odśpiewaniem hymnu. Zanim pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej, stanęli przed nie lada wyzwaniem – testem przygotowanym przez koleżankę z klasy VIII.  Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci uczniowie przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności przed publicznością. Do zadań, które mieli wykonać należała m.in. recytacja wierszy, śpiewanie piosenek, rozwiązywanie zagadek oraz wykazanie się  wiedzą na temat ojczyzny. ś2Po zakończonej prezentacji, zarówno starsi koledzy, jak i zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały  egzamin. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Tym samym dzieci zostały oficjalnie uczniami klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej. Składając ślubowanie, pierwszoklasiści zobowiązali się uczyć się pilnie, dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli, koleżanki i kolegów. ś1Po złożeniu przyrzeczenia zostali pasowani specjalnym ołówkiem przez panią dyrektor Annę Owczarską.   Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia, czapeczki i krawaty. Życzenia dla  pierwszoklasistów, całego Grona Pedagogicznego i wszystkich pracowników szkoły przekazał burmistrz Adam Bolek. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości był jeszcze czas na pamiątkowe zdjęcia. Ten niezwykle ważny dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów, ich wychowawcy i rodziców.

 

 
A. Wiktorska