Już piąty rok nasza szkoła uczestniczy w programie edukacji finansowej Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) pod patronatem Banku Spółdzielczego w Białobrzegach!

Opiekunem SKO pozostaje Karolina Opiłowska wychowawca oddziału przedszkolnego „Misiaczki”.

Zainteresowanych zapraszamy w środy do sali nr 32.

sko