karta rowerowa 2018 125 uczniów szkoły podstawowej zdało w środę 6 czerwca 2018 roku swój pierwszy egzamin na "prawo jazdy", czyli kartę rowerową. Uczniowie biorący udział w egzaminie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego i wykazać się znajomością z obowiązkowego wyposażenia roweru oraz samodzielnie pokonać na jednośladzie wyznaczony tor przeszkód.


Pierwszy etap egzaminu obejmował test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, drugi natomiast stanowił sprawdzian umiejętności praktycznych. Zdajający musieli sprawnie pokonać tor przeszkód, sygnalizując wykonywane manewry i pamiętając o obowiązujących przepisach.
Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach oraz nauczyciel techniki pani Renata Sułek. Podkomisarz pan Jarosław Rdzanek, posterunkowa pani Kamila Kowalczyk oprócz egzaminowania, udzielali młodym cyklistom dobrych rad na temat bezpiecznego poruszania się rowerem i pieszo, szczególnie teraz przed zbliżającymi się wakacjami.

”Muszę powiedzieć, że poziom był wysoki. Młodzież była dobrze przygotowana” – podsumowali egzamin mundurowi.

Renata Sułek