zbiórka funduszy 3W niedzielę 3 czerwca harcerze z Drużyny Harcerskiej „Szare Sowy” wspólnie z harcerzami z Drużyny Harcerskiej im. Jana Pawła II wzięli udział w zbiórce pieniędzy na Program Stypendialny „Koniczyna”. Program ten realizowany jest  przez Koalicję dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, a zebrane środki finansowe przeznaczone zostaną na stypendia dla uzdolnionej młodzieży.

zbiórka funduszy 1  zbiórka funduszy 2

Emilia Rudecka