kr105 marca 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej odbyły się eliminacje szkolne „XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego” oraz „41. Konkursu  Recytatorskiego Warszawska Syrenka”.
Celem konkursu było:
- aktywizowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań repertuarowych oraz samodzielnej pracy nad interpretacją tekstu,
- pobudzanie kreatywności młodych recytatorów,
- rozwijanie wrażliwości i poczucia estetyki,
- krzewienie piękna mowy polskiej,
- zaznajomienie dzieci i młodzieży z twórczością polskich poetów.

Komisja konkursowa w składzie: Karolina Opiłowska, Kamila Leksińska i Kamila Falkowska wyłoniła spośród uczestników 4 laureatów.
Zostali nimi:
1.  Alicja Rosa – Misiaczki - Mały Konkurs Recytatorski
2.  Dorotka Pietrasik – kl. I - Mały Konkurs Recytatorski
3.  Alicja Pałczyńska – kl. III - Warszawska Syrenka
4.  Aleksander Rosa – kl. IVb – Mały Konkurs Recytatorski

lk
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki zakupione przez Radę Rodziców.


Organizator Konkursu w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej
Edyta Pałczyńska i Karolina Opiłowska