01.03. 2018 r.  20  uczniów klas IV-VI  Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Galileo”.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów i każdy  miał szanse sprawdzić swoje umiejętności.

Uczniowie przez 60 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 26 pytań z zakresu znajomości literatury, wiedzy o literaturze i nauki o języku.
Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły do dnia 26 kwietnia 2018 r.

Edyta Pałczyńska – szkolny organizator konkursu