"Matematykę można zdefiniować jako przedmiot,
w którym nigdy nie wiadomo, o czym się mówi,
ani, czy to, o czym się mówi, jest prawdziwe".

Bertrand Russell

 

Od lutego do grudnia 2017 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej uczestniczyła w projekcie "KAMPANIA NA RZECZ MATEMATYKI", realizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jego celem było doskonalenie praktycznych  umiejętności nauczycieli I i II etapu edukacyjnego w zakresie nauczania matematyki.

certyfikat kampania na rzecz matematyki

W projekcie brały udział: p. Izabela Zych – nauczyciel matematyki, p. Edyta Mróz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz p. Monika Zielińska – oligofrenopedagog. Nauczycielki prowadziły zajęcia otwarte, podczas których stosowały narzęcia TOC, dzięki którym uczniowie uczyli się planowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji i przewidywania ich konsekwencji, poprawnej komunikacji. Podczas trwania projektu uczestniczyły w formach doskonalenia zawodowego: warsztatach metodycznych, seminariach oraz sieci współpracy.

certyfikat Iza  certyfukat Edyta  certyfikat Monika