IV Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek

1. Cele konkursu:
- kultywowanie i rozwijanie tradycji wspólnego kolędowania oraz popularyzacja polskich kolęd i pastorałek;
- promocja uzdolnionych dzieci oraz ich osiągnięć wokalnych;
- twórcza konfrontacja i integracja środowiska szkolnego;
- rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci.

2. Adresaci konkursu i kategorie wiekowe:
- oddziały przedszkolne – „Biedronki”, „Misiaczki”, „Krasnale”;
- klasy I – III;
- klasy IV– VI.

3. Za zajęcie I, II, III miejsca w trzech kategoriach przewidziane są nagrody.

4. Termin i miejsce konkursu:
30 stycznia 2017r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej, w Sali nr 31.

5. Komisja Konkursowa:  Karolina Opiłowska, Agnieszka Szybowicz

6. W konkursie ocenie podlegać będą:
- walory głosowe; 
- muzykalność i poczucie rytmu; 
- dykcja; 
- dobór repertuaru i interpretacja; 
- ogólny wyraz artystyczny.

7. Warunki uczestnictwa:
- w konkursie mogą brać udział soliści lub duety;
- uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim.

Organizatorzy:
Karolina Opiłowska – opiekun chóru

Agnieszka Szybowicz – nauczyciel muzyki