„Szkolny Klub Sportowy” to największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki wdrożony program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży! Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej biorący udział w ogólnopolskim programie SKS jako jedyni w Polsce wzięli udział w nagraniu filmu pt. "Instrukcja wykonywania pomiarów somatycznych i testów sprawnościowych przeprowadzonych w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki". Film stał się instruktarzem dla ponad 80% gmin i 95% powiatów oraz 240 tys. biorących udział w programie.  Realizacja programu SKS ma za zadnie podnieść rangę WF-u w szkołach. Uczniowie realizują dodatkowe lekcje 2 razy w tygodniu.                                             M. Siek, A. Pośnik

instrukcja

link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=3VI1gST5II4&t=5s