16 marca 2017 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

Celem konkursu była popularyzacja matematyki wśród uczniów wszystkich typów szkół. Testy konkursowe zawierały zadania o różnym stopniu trudności. Do każdego zadania dołączonych było 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna była poprawna. W konkursie wzięło udział 23 uczniów z klas II – V , w tym 6 uczniów z klasy II, 8 uczniów z klas III, 6 uczniów z klasy IV, 3 uczniów z klasy V.

Wyróżnienie w konkursie otrzymali:

Michalina Stolarska - klasa II
kangur1

          Kacper Rupniewski - klasa III Akangur2

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów!!!

Szkolny koordynator konkursu - Izabela Zych