CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych i pobudzanie inwencji twórczej dzieci, a także przekazywanie umiejętności rękodzielniczych młodemu pokoleniu. Istotą konkursu jest ocalanie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej.

2. Każdy uczestnik może oddać do konkursu 1 pracę z każdej kategorii :

- palma wielkanocna

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc ruchome

- wielkanocna dekoracja domu lub pisanka.

3. Technika wykonania prac – dowolna, łącząc nowoczesność i twórczość ludową. Elementy pracy powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika.

4. Każda praca musi być opisana następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, wiek.

PRZEBIEG KONKURSU:

1. Prace należy złożyć do organizatorów konkursu do dnia 08.04.2019

2. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

-dzieci przedszkolne

-klasy I – III

-klasy IV – VIII

3. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi  10.04.2019 roku. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

 
Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc ruchome4. Komisja będzie oceniała:

- pracowitość i staranność wykonania

- oryginalność i pomysłowość

- wartość artystyczną

- nawiązanie do tradycji ludowej

- samodzielność wykonania

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i sukcesów w konkursie.

Organizatorzy M. Siek, K. Lekisńska, M. Zielińska, E. Mróz