CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych i pobudzanie inwencji twórczej dzieci, a także przekazywanie umiejętności rękodzielniczych młodemu pokoleniu. Istotą konkursu jest ocalanie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej.

2. Każdy uczestnik może oddać do konkursu 1 pracę z każdej kategorii :

- palma wielkanocna

- wielkanocna dekoracja domu

- pisanka.

 

3. Technika wykonania prac – dowolna, łącząc nowoczesność i twórczość ludową.

4. Każda praca musi być opisana następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, wiek.

PRZEBIEG KONKURSU:

1. Prace należy złożyć do organizatorów konkursu do dnia 31.03.2023

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- oddziały przedszkolne

- klasy I – III

- klasy IV – VIII

3. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05.04.2023 roku. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc ruchome

4. Komisja będzie oceniała:

- pracowitość i staranność wykonania

- oryginalność i pomysłowość

- wartość artystyczną

- nawiązanie do tradycji ludowej

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i sukcesów w konkursie.

 

Organizatorzy M. Siek, E. Cieślak, E. Mróz