Po raz kolejny wzięliśmy udział w ogólnopolskim edukacyjno-ekologicznym projekcie „Zbieraj z klasą”. Akcja, której organizatorem jest Europejska Platforma Recyklingu, a operatorem Remondis Electrorecyckling polegała na zbiórce zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Program ma na celu edukowanie dzieci i młodzieży, jak należy postępować z elektrozłomem. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat tego, jak ważne jest wykorzystywanie surowców wtórnych, co przyczynia się do ochronny naturalnych zasobów Ziemi. Dzieci posiadły wiedzę o tym, co trzeba zrobić z niebezpiecznymi odpadami i przez swoje postępowanie przyczyniły się do ich prawidłowego przetworzenia. Nasza szkoła oddała do utylizacji: 95 kilo zużytych baterii oraz 905 kilo złomu. 

Serdecznie dziękuje za zaangażowanie wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej. Liczymy na kolejne tak owocne akcje.

Koordynator M. Siek