palllma 7

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną:

CELE KONKURSU
1.Propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.
2. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym.
3. Zapoznanie i zainteresowanie kulturą tradycyjną.
4. Aktywizacja dzieci w kierunku uprawiania sztuki ludowej.
5. Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci.

ORGANIZATORZY
Agnieszka Szybowicz, Agnieszka Mazurkiewicz, Justyna Trzaska

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Palma powinna być wykonana samodzielnie z wykorzystaniem oryginalnych materiałów
i różnorodnych form zdobniczych.
2. Technika wykonania palm dowolna.
3. Prace należy składać u wychowawców do dnia 3 kwietnia 2017r.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką. Powinna zawierać imię i nazwisko autora pracy oraz jego wiek, oddział do którego uczęszcza lub klasę.
5. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.
6. Podczas Kiermaszu Świątecznego (05.04.2017r. – 07.04.2017r.) będzie można dokonać zakupu prac konkursowych.
Wpływy z kiermaszu przekazane będą na konto Rady Rodziców, która zakupi pomoce dla dzieci.

KRYTERIA OCENY
• oryginalność,
• walory artystyczne,
• kompozycja,
• estetyka wykonania,
• trwałość konstrukcji.
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

KATEGORIE WIEKOWE
- oddziały przedszkolne 3, 4 - latki,
- oddziały przedszkolne 5, 6 – latki
- klasy I – III
- klasy IV - VI

NAGRODY
Laureaci I, II, III miejsca w każdej kategorii otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy uzyskują pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich warunków regulaminu.