Informujemy, iż Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej przystąpiła do Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Program jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

1. Celem programu jest:

Zdjęcie użytkownika Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

 

6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży; 9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu

Zajęcia sportowe realizowane będą w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60 - minutowych jednostkach ćwiczebnych. Program zakłada realizację 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy w terminie od 01.02.2017 do 15.12.2017.

Osobami prowadzącymi projekt jest p. Agnieszka Pośnik grupa chłopców oraz P. Małgorzata Siek grupa dziewcząt.

Zajęcia będą odbywały się:

Poniedziałek 13:30 – 14:30

Środa 13:30 - 14:30

A. Pośnik M. Siek