Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Strażnicy Sieci” !

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na tak ważną kwestię jak bezpieczne korzystanie z Internetu. W ramach projektu chcemy poprzez edukację i działania artystyczne stworzyć wśród uczniów społeczność Strażników Sieci, którzy będą świadomi zagrożeń płynących z Cyberprestrzeni i będą chronić zarówno siebie, jak i swoich rówieśników.

strażnicy sieci

Cele Konkursu jest:

  • edukacja  dzieci  i  promowanie  dobrych  wzorców  postępowań  w  zakresie bezpiecznego korzystania z Internet,
  • wsparcie  szkół  i  nauczycieli  w  edukacji  uczniów  związanej  z  zagrożeniami płynącymi z Internetu,
  • rozwój wyobraźni i warsztatu plastycznego uczniów dzięki formule Konkursu, która zakłada wykonanie pracy artystycznej związanej z tematyką bezpieczeństwa w Sieci,

Adresat: uczniowie szkół podstawowych w wieku 8 -12 lat (klasy  III - VI).

 

Temat pracy konkursowej powinien nawiązywać do poniższych motywów tematycznych:

  • wybranego/wybranych zagrożeń czyhających w Sieci
  • Czerwonego  Lwa  jako  strażnika  bezpieczeństwa  w  Sieci.  Wg  hasła: Z   Lwem Watchguarda jestem bezpieczny w Internecie.
  • nazwy konkursu „Strażnicy Sieci” i sposobów w jaki można chronić siebie  i  swoich rówieśników przed zagrożeniami płynącymi z Internetu

Format pracy: A-4

Forma pracy: dowolna technika manualna (malowanka, wydzieranka, wyklejanka, rysunek, itp.)

Termin oddawania prac: 25.11.2016 r.

Szkolny koordynator: p. Edyta Mróz