mgok

TEMAT: MOJE TEGOROCZNE WAKACJE !!!

CELE:
− rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników konkursu plastycznego,
− popularyzacja działań plastycznych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
− stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
− przedstawienie oczami dzieci i młodzieży tegorocznych wakacji,
− stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconej dziecięcym wspomnieniom.

KATEGORIE WIEKOWE
• przedszkola/klasy „0”
• klasy I-III szkoły podstawowej
• klasy IV-VI szkoły podstawowej

TECHNIKA I FORMAT PRAC
• przedszkola/ klasy „0” – praca plastyczna/malarska (kredka, farba plakatowa) - format A4
• klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowe – praca plastyczna/malarska (farba plakatowa, pastela) - format A3

Prace należy składać u p. Ewy Świostek do dn. 3.10.2016 r.