konkurs niepodległaJuż po raz trzeci nasza szkoła bierze udział w konkursie "NIEPODLEGŁA. Tradycja w zderzeniu ze współczesnością" organiowanym przez  Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Cele konkursu:

  1. Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu.
  2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolnośćć kraju w XIX i XX wieku.
  3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
  4. Ukazanie różnych form obchodów rocznicy niepodległości.

Adresat: uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI) oraz przedszkola

Temat pracy: "Niepodległość w oczach dziecka" – praca plastyczna.

Format pracy: A-3 lub większy

Technika: dowolna.

Termin oddawania prac: 7.10.2016 r.

Szkolny koordynator: p. Beata Pośnik