zebrania

W dniach 18-20.11.2019 r.

w Publicznej Szkole Podstawowej

w Suchej

odbędą się zebrania klasowe.

 

 

KLASY II - III

Klasa I - 19.11.2019 r. - godz. 16.00 - sala nr 24

Klasa II  - 18.11.2019 r. - godz. 16.00 - sala nr 30

Klasa III - 20.11.2019 r. - godz. 16.00 - sala nr 29

 

KLASY IV - VIII

Klasa IV - 20.11.2019 r. - godz. 16.00, sala nr 8

Klasa V  -20.11.2019 r. - godz. 16.45, sala nr 24

Klasa VI a - 19.11.2019 r. - godz. 17.00, sala nr 6

Klasa VI b - 20.11.2019 r. - godz. 16.30, sala nr 10

Klasa VII - 19.11.2019 r. - godz. 17.00, sala nr 8

Klasa VIII - 19.11.2019 r.- godz. 16.30, sala nr 9