Cele konkursu

• Kształtowanie możliwości twórczych dzieci,
• Poznanie różnorodnych technik i sposobów wykonania prac,
• Kształtowanie poczucia piękna i smaku estetycznego.

Warunki konkursu
1. Konkurs organizowany jest dla dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej
w następujących kategoriach:
- oddziały przedszkolne,
- klasy I –III,
- klasy IV – VI.
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w dowolnym formacie (mogą być także prace przestrzenne).
3. Każda praca musi mieć dołączoną informację z imieniem i nazwiskiem autora oraz jego wiekiem i klasą do której uczęszcza.
4. Prace należy składać do 10 grudnia 2015r.


5. Oceny prac dokona komisja konkursowa do dnia 13.12.2015r.
6. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
- samodzielność wykonania dekoracji choinkowej,
- pomysłowość,
- estetykę wykonania,
- zgodność pracy z tematem.
7. Wręczenie dyplomów odbędzie się 22.12.2015r.
8. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają upominki.
9. Prace konkursowe nie będą zwracane.
10. Podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego będzie można dokonać zakupu prac konkursowych. Wpływy z kiermaszu zasilą konto Rady Rodziców.
11. Orgnizatorzy: A. Szybowicz, M. Barwicka
Serdecznie zapraszamy do udziału