Koniec roku szkolnego to dobry czas na podsumowanie zbiórki dla Stasia Zielińskiego. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej podczas challengu udało się zebrać 1520 pln. Pieniądze zostały wpłacone na specjalne konto Stasia. Na zbiórkę w ramach akcji “Dzieci dzieciom” wpłynęła duża ilość książek, puzzli, gier oraz zabawek, które przekazaliśmy Armii Stasia, a ona wykorzystała je podczas festynów i kiermaszy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pamiętajmy, że dobro wraca. Facebookstaś