UE

1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem wielkiej wspólnoty, jaką jest Unia Europejska. W tym roku obchodzimy 20-lecie tego wyjątkowego wydarzenia, w związku z tym w całym kraju odbywają się koncerty, spotkania oraz inne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej również upamiętniła to ważne dla Polski i Polaków wydarzenie. Ósmoklasiści, w ramach wiedzy o społeczeństwie, przygotowali projekt edukacyjny i postanowili podzielić się nim z młodszymi uczniami. Udekorowano szkołę flagami państw członkowskich, przygotowano tablice z informacjami o UE oraz drogą, jaką przeszła Polska, aby stać się częścią zjednoczonej Europy.

30 kwietnia odbył się apel, podczas którego przybliżono młodszym uczniom informacje dotyczące przyczyn i początków budowania wspólnej Europy. Przybliżono sylwetki polityków, którzy byli inicjatorami idei integracji oraz najważniejsze wydarzenia, takie jak traktaty oraz proces integracji. Zwrócono uwagę na zadania jakie stawia sobie Unia Europejska, ale również wskazano na zobowiązania krajów członkowskich, zwłaszcza w kwestii finansowej. Dużo uwagi poświęcono na ukazanie korzyści jakie przyniosło nam członkostwo. Środki finansowe pozyskane z funduszy unijnych odegrały kluczową rolę m.in. w modernizacji i budowie infrastruktury drogowej, inwestycjach w obszarze ochrony środowiska i w kapitał ludzki. Wzrost gospodarczy, który Polska odnotowała po przystąpieniu do Unii, nie tylko przyczynił się do poprawy jakości życia obywateli, ale również umocnił pozycję Polski jako jednego z liderów gospodarczych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Zaprezentowano ciekawostki i symbole UE, wspólnie wysłuchaliśmy polskiej wersji „Ody do radości”. Przedstawiono również projekty zrealizowane w naszej okolicy, dzięki wsparciu funduszy europejskich. Spotkanie społeczności szkolnej było dobrym momentem do podsumowania szkolnych konkursów. Pani Anna Wieczorek i Pani Barbara Woźniakowska pogratulowały laureatom konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, wręczyły dyplomy i nagrody rzeczowe:eu konkurs

I miejsce – Oliwia Krzesińska i Paulina Przyborek
II miejsce - Olena Pylsnar
III miejsce – Marcel Rotuski

Pani Beata Pośnik, Pani Anna Wieczorek i Pani Agnieszka Szybowicz podsumowały konkurs plastyczno-historyczny „Zabytki architektoniczne starożytnego Rzymu”. Uczestnicy otrzymali gratulacje, dyplomy i nagrody rzeczowe. Pani Dyrektor Anna Owczarska wręczyła przedstawicielom wszystkich klas pomoce dydaktyczne o Polsce, Europie (puzzle, gry, quizy), które będą pamiątką ważnego wydarzenia, ciekawą formą spędzenia czasu i z pewnością poszerzą wiedzę z tego zakresu.
Po części oficjalnej, rozpoczęło się odwiedzanie sal, które zostały udekorowane symbolami wybranego kraju UE. Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali prezentacje, wystawki, kolorowanki, zagadki, pokazy, tańce oraz wiele niespodzianek. Aby pokazać, że kuchnia jest nieodzownym i ważnym elementem każdego narodu, rodzice przygotowali dania typowe dla kuchni poszczególnych państw. Wzajemne zwiedzanie pokazało, jak „Zjednoczona w różnorodności” jest Unia Europejska. To była dobra okazja do pokazania historii, kultury, ważnych osobistości, kuchni, środowiska przyrodniczego oraz dorobku cywilizacyjnego krajów europejskich.francja
Odbył się też Turniej wiedzy o Unii Europejskiej – Vabank, przygotowany ipoprowadzony przez Panią Annę Wieczorek. Trzyosobowe zespoły rywalizowały ze sobą wykazując się swoją wiedzą z zakresu Unii Europejskiej, w tym instytucji, państw założycielskich, krajów UE oraz Polski w UE. Dziękujemy za udział w turnieju: Marcelinie Prokop, Rafałowi Łobodzie, Piotrowi Wójtowiczowi, Jakubowi Krysiakowi, Filipowi Kowalczykowi, Patrykowi Zielińskiemu, Adamowi Cieślakowi, Marcelowi Rotuskiemu i Alanowi Zbiciakowi. Uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za współpracę i ufundowanie nagród w konkursach i turnieju. Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie szkolnych obchodów. Facebook

portugalia

Koordynator: Barbara Woźniakowska