1marca"Ponieważ żyli prawem wilka,

historia o nich głucho milczy..."Narodowy Dzień Pamięci o ,,Żołnierzach Wyklętych” jest obchodzony od 2011 r. ,,Żołnierze Wyklęci" - to uczestnicy polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy od 1944 r. walczyli przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej. Przez zwalczający ich reżim nazywani byli „bandytami” i „faszystami”. Zakłamywano ich historię, wypaczano cel, o który walczyli, starano się wymazać ich ze społecznej pamięci. 1Marca - jest wyrazem hołdu dla żołnierzy walczących w konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Wybór daty nie jest przypadkowy, upamiętnia wyrok dokonany na przywódcach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej po 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Zginęli oni 1 marca 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej od strzału w tył głowy.