Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych i pobudzanie inwencji twórczej dzieci, a także przekazywanie umiejętności rękodzielniczych młodemu pokoleniu. Istotą konkursu jest ocalanie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym.
konkurs

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej.
2. Każdy uczestnik może oddać do konkursu 1 pracę z każdej kategorii :
- palma wielkanocna
- wielkanocna dekoracja domu
- pisanka.
3. Technika wykonania prac – dowolna, łącząca nowoczesność i twórczość ludową.
4. Każda praca musi być opisana następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, wiek.

PRZEBIEG KONKURSU:
1. Prace należy złożyć do organizatorów konkursu do dnia 19.03.2024
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- oddziały przedszkolne
- klasy I – III
- klasy IV – VIII
3. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.03.2024 roku. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu i zostaną przekazane na kiermasz szkolny.
4. Komisja będzie oceniała:
- pracowitość i staranność wykonania
- oryginalność i pomysłowość
- wartość artystyczną
- nawiązanie do tradycji ludowej
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i sukcesów w konkursie.
Organizatorzy M. Siek, E. Cieślak, E. Mróz, K. Leksińska