zamiast hejtu 1W ramach szkolnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2024 uczniowie i uczennice ósmej klasy uczestniczyli w lekcji „Zamiast hejtu”. Celem zajęć było zapoznanie z pojęciami "hejtowanie" i "mowa nienawiści", zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci, a także prezentacja sposobów reagowania w sytuacji ofiary oraz świadka.

Na zakończenie zajęć uczniowie i uczennice przygotowali plakaty,  na których zapisali wskazówki i rady jak można poradzić sobie z hejtem.

 stop hejtowi 

Purple Illustration Big Bright and Bold Internet Safety Poster#dbi

#działajmyrazem