konkurs20 lutego 2024r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej odbyły się eliminacje szkolne „XLI Małego Konkursu Recytatorskiego” oraz „47. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka”.
Komisja konkursowa w składzie: Edyta Pałczyńska, Karolina Opiłowska - Sochaj i Emilia Rudecka wyłoniła spośród uczestników 7 laureatów.
Do etapu powiatowego XLI Małego Konkursu Recytatorskiego zakwalifikowali się:
1. Apolonia Cieślak – grupa Nutki
2. Kornelia Fedorowicz – grupa Nutki
3. Hanna Kulińska – grupa Nutki
4. Maria Stolarczyk – klasa IV
5. Amelia Cieślak – klasa V
Do kolejnego etapu 47. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” zakwalifikowały się:
1. Alicja Rosa – kl. V
2. Marita Bolek – klasa VI
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Eliminacje powiatowe odbędą się 04 marca 2024 r. o godzinie 10.00 w Białobrzeskim Centrum Kultury BIAŁE BRZEGI.
Organizator Konkursu w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej
Edyta Pałczyńska i Karolina Opiłowska-Sochaj 

Facebook