W dniu 24 listopada br uczniowie z klas V i VI  Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej wzięli udział  w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym ,,KLIO 2015”- WIELCY POLACY. Bohaterami konkursu byli: Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Tadeusz Kościuszko, św. Jan Paweł II. Celem konkursu jest popularyzacja i poszerzanie wiedzy historycznej na temat najwybitniejszych postaci polskiej państwowości; kultywowanie szacunku i kształtowanie właściwych postaw dla osiągnięć wielkich Polaków; kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia jedności narodowej.

Konkurs został przeprowadzony w formie: testu wiedzy, prac plastycznych oraz prac fotograficznych do hasła: ,,POLSKA W OBIEKTYWIE”. Zadania  dotyczyły ukazania życia i dorobku wielkich Polaków będących przedmiotem konkursu min.: sceny z życia, portret, miejsca z nim związane oraz sfotografowanie obiektu historycznego. W konkursie wzięło udział 25 uczniów  w trzech w/w kategoriach. Cieszymy się z zainteresowania konkursem wśród naszych uczniów . Z niecierpliwością czekamy na wyniki .

Szkolny koordynator konkursu: p. Pośnik Beata oraz p. Edyta Mróz.