Niebieski I Żółty Organiczny Ręcznie Robiony Baner powrót do szkoły

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 26 lutego 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 stycznia 2024r. zawierającym terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Białobrzegi.
Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych wraz z załącznikami dostępne są w zakładce Rekrutacja oraz w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

Harmonogram rekrutacji - pobierz