Poznajemy Europę i europejską cywilizację 1W dniach 08-12 stycznia 2024r. nauczyciele bibliotekarze przeprowadzili z uczniami cykl zajęć podejmujący tematykę dziedzictwa kulturowego Europy. Podczas pierwszego spotkania uczniowie klasy III dowiedzieli się czym są mity, poznali niektórych greckich bogów (Zeus, Atena, Demeter, Ares, Hestia), zakres ich władzy oraz symbole. W skupieniu wysłuchali „Mitu o Demeter i Korze”. Uczniowie z dużą starannością uzupełniali karty pracy oraz kolorowanki. Prace zostały wyeksponowane na tablicy w holu szkoły.

Poznajemy Europę i europejską cywilizację 9

Uczniowie z klas I i II wysłuchali „Mitu o Prometeuszu”, który w ramach akcji „Starszy czyta młodszemu” odczytały Ola i Marita z klasy VI. Chętni pierwszo- i drugoklasiści mogli pokolorować sylwetki greckich bogów.

Następnego dnia, uczniowie wspólnie wysłuchali „Mitu o Europie”, który był wprowadzeniem do zajęć i nawiązaniem do poprzedniego spotkania. W zależności od wieku, swojej wiedzy i umiejętności, podejmowali zróżnicowane działania z zakresu wiedzy o krajach europejskich.

Poznajemy Europę i europejską cywilizację 10 Poznajemy Europę i europejską cywilizację 11
Wyszukiwano informacje o krajach i grafikę w dostępnych źródłach, wykonywano ćwiczenia graficzne- kolorowano flagi, elementy kultury i symbole poszczególnych krajów. Chętni uczniowie korzystając z dostępnych materiałów, wykonywali prace plastyczne o wybranych przez siebie państwach. Prace uczniów można zobaczyć w holu szkoły.

Poznajemy Europę i europejską cywilizację 6
Poznajemy Europę i europejską cywilizację 3Kolejne spotkanie z trzecioklasistami polegało na treningu umiejętności korzystania z atlasów i mapy. Zadanie polegało na uzupełnieniu karty pracy, gdzie należało podpisać jakie państwo znajduje się na konturowej mapie Europy pod określonym numerem. Dzieci wykazały się wiedzą, spostrzegawczością i umiejętnością pracy z mapą. Wszyscy doskonale poradzili sobie z tym zadaniem.

Poznajemy Europę i europejską cywilizację 2
Poznajemy Europę i europejską cywilizację 7Uczniowie starszych klas utrwalali stolice krajów europejskich, poznawali wybitne postacie kultury i nauki europejskiej, doceniali piękno kultury i sztuki oraz różnorodność języków używanych w Europie. 

Wierzymy, że zajęcia wzbogaciły wiedzę naszych uczniów na temat krajów europejskich, ich osiągnięć, różnorodności, wpłynęły na umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji oraz na pozytywną samoocenę.

Barbara Woźniakowska