kp zawody rzemieślnicze w moim środowiskuZapraszamy naszych uczniów i czennice do udziału w konkursie pt. „Zawody rzemieślnicze w moim środowisku” .
Celem konkursu jest wspieranie założeń dydaktyczno – wychowawczych programu edukacji w szkole podstawowej, pogłębianie wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej i budowanie w nich szacunku dla pracy innych, kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej, a także popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych. Działanie odpowiada na potrzebę kształtowania pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowania wiedzy o rynku pracy.

kff zawody rzemieślnicze w moim środowiskuKonkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Konkurs rysunkowy dla uczniów klas I – IV, których zadaniem jest wykonanie prac plastycznych;
2. Konkurs fotograficzny / filmowy dla uczniów klas V – VIII, którzy mogą wykonać prace fotograficzne lub wykonać 2 minutowy film.
Wszystkie prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.
PRACE PLASTYCZNE
- Prace plastyczne powinny być wykonane własnoręcznie przez uczestnika konkursu.
-Praca musi być płaska, wykonana dowolną techniką plastyczną(rysunek, malunek, grafika, collage itp.), format A4, ilustrująca wybrany zawód.
-Praca nie może być wykonana na bazie kolorwanki, która jest wyłącznie pokolorowana lub wyklejona.

Termin oddawania prac: 8 maja 2023r - sala 29 - Ewa Pawlak lub Wychowawczynie klas.
Uwaga!
Organizatorem konkursu jest Cech Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach. Przewidziano atrakcyjne nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz 2 nagrody wyróżnienia.
Wszystkim uczestnikom za udział w konkursie wręczone zostaną upominki.
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 27.05.2023 roku podczas Białobrzeskich Dni Rzemiosła.