dbi 2023 zaświadczeniaPubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka po raz kolejny wzięła udział o ogólnopolskich obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Celem DBI jest: „inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu” (źródło: O DBI | SaferInternet).

dbi przedszkole 1dbi przedszkole 2
W ramach szkolnych obchodów DBI podjęliśmy szereg działań, które miały na celu przypomnienie istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. Promowaliśmy bezpieczne zachowania w Internecie.

dbi gazetka

Podjęte działania:
- zajęcia edukacyjne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I- VIII;
- udział w lekcjach online: „Sieciaki – pięć zasad bezpieczeństwa!”, „Sieciaki - poznaj bezpieczny internet!”, „Co czyha na naszą prywatność w grach i internecie?”, „Chronimy swoją prywatność w sieci”;
- pedagogizacja rodziców nt. zagrożeń w Internecie i bezpiecznych zachowań w sieci;
- konkurs plastyczno-informatyczny dla uczniów kl. I-III „Bezpieczny Internet”;
- gazetki tematyczne;
- gry i zabawy promujące bezpieczne zachowania w Internecie;
- zamieszczenie informacji dotyczących problematyki bezpieczeństwa w sieci na stronie internetowej szkoły i na fanpagu szkoły;
- udział nauczycieli w webinarach.

Sieciakowe Zasady Bezpieczeństwa 2 dbi 2
Działania były realizowane na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej w terminie od stycznia do marca 2023r.
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Mam nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w wirtualnym świecie.

Edyta Mróz