Lekcja o Funduszach EuropejskichNasza szkoła przystąpiła do projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich VI”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Tegoroczna edycja projektu poświęcona była zagadnieniom rozwoju lokalnego. W ramach wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego, uczniowie z klas VII i VIII uczestniczyli w lekcjach poszerzających ich wiedzę z tego zakresu.

Lekcja o Funduszach Europejskich

Poprzez materiały edukacyjne i grę planszową „Projekt: Miasto!” zrozumieli czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości oraz skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznali się również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich.

Lekcja o Funduszach Europejskich kl.7 Lekcja o Funduszach Europejskich kl.8
Idea akcji opierała się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Nasza placówka otrzymała pakiet materiałów dydaktycznych: broszury i upominki dla uczniów, gry planszowe, a także konspekty lekcji, na podstawie których przeprowadzone zostały lekcje.
Jestem przekonana, że zajęcia zachęciły młodzież do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.


Barbara Woźniakowska