test preferencjiWybór szkoły średniej to jedna z trudniejszych decyzji jaką muszą podjąć uczniowie kończący szkołę podstawową. Z tą decyzją wiążą się bowiem najbliższe lata nauki oraz wybór drogi zawodowej. Aby pomóc naszym uczniom lepiej poznać samego siebie i świadomie kierować ścieżką edukacyjno-zawodową, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białobrzegach, odbyła się diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych.

Pod opieką pani psycholog Karoliny Konopki oraz pani psycholog Pauliny Puc, uczniowie wypełniali ankiety i testy, badające preferencje zawodowe, temperament, intelekt i rodzaj zainteresowań. Badaniem objęto 21 ósmoklasistów i 13 siódmoklasistów.
Po dokonaniu wnikliwej analizy, panie przygotują informacje zwrotne na piśmie. Uczniowie i ich rodzice otrzymają taką informację przez dziennik elektroniczny Librus. Wierzymy, że im lepiej młody człowiek pozna swój profil kariery i właściwy dla siebie kierunek rozwoju zawodowego, tym łatwiej, szybciej i z sukcesem odnajdzie się na współczesnym rynku pracy.
Składamy serdeczne podziękowania pani psycholog Karolinie Konopce oraz pani psycholog Paulinie Puc za profesjonalizm i zaangażowanie.


Barbara Woźniakowska