REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„ Moja Ojczyzna”


Konkurs recytatorski „Moja Ojczyzna” zachęca do promowania wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce patriotycznej.
I. ORGANIZATOR
Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej
II. CELE KONKURSU
• Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.
• Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego.
• Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej
z własnym narodem, jego historią, tradycją i wartościami.
• Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.
• Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
• Promowanie młodych talentów.


III. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej.
IV. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs odbędzie się dnia 09.11.2022 r. (środa) o godz. 11.40 w bibliotece szkolnej.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie karty uczestnictwa w konkursie najpóźniej do dnia 02 listopada 2022r. (karty dostępne są w bibliotece szkolnej).
• Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza o tematyce patriotycznej dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy.
• Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
VI. KRYTERIA OCENY
• opanowanie tekstu
• dykcja
• dobór i rozumienie tekstu
• ekspresja wypowiedzi (zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji)
VII. NAGRODY
Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy, zaś pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie.
VIII. INFORMACJE
1. Uczestników obowiązuje szkolny strój galowy.
2. Kolejność prezentacji:
- uczestnicy oddziałów przedszkolnych
- uczestnicy klas I-III
- uczestnicy klas IV-V
- uczestnicy klas VI-VIII

3. Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu:
B. Woźniakowska, A. Gutkiewicz, E. Mróz

Serdecznie zapraszamy