books 36966 1280Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka szkolna ogłasza konkurs na najładniejszą ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI. Konkurs jest organizowany w ramach innowacji pedagogicznej „Czytanie jest cool, czytam – więc jestem cool”.

Cele konkursu:
• zainteresowanie dzieci i młodzieży książką,
• rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży,
• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastyczno-technicznej oraz wrażliwości estetycznej,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
• uświadomienie konieczności szanowania książek.

Kategorie:
• klasy I - III,
• Klasy IV – V,
• Klasy VI - VIII.

Kryteria oceny prac:
• pomysłowość,
• oryginalność ujęcia tematu,
• estetyka wykonania pracy,
• samodzielność wykonania.

Ważne terminy:
• prace składamy w bibliotece szkolnej do dnia 25.10.2022 r.
• ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28.10.2022 r.

Ważne informacje:
• zadaniem uczestników jest wykonanie zakładki do książki,
• praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.),
• mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki,
• kształt pracy dowolny,
• każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
• na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.

Organizator
nauczyciele bibliotekarze