żywa lekcja historii 17 maja 2022 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940 - była to żywa lekcja historii. Celem spotkania było: zainteresowanie historią państwa polskiego, podtrzymywanie tradycji narodowej, w tym tradycji kawaleryjskich Wojska Polskiego okresu II Rzeczypospolitej, umożliwienie uczniom poznania umundurowania i wyposażenia Wojska Polskiego, kształtowanie patriotyzmu.

 żywa lekcja historii 1

W trakcie spotkania por. kaw. och. Tomasz Łumiński oraz uł. kaw. och. Jerzy Łumiński przedstawili uczniom sylwetkę majora Henryka ,,Hubala” Dobrzańskiego, ciekawie opowiadali o tradycjach kawaleryjskich. Każdy chętny uczeń mógł przymierzyć obowiązkowe elementy umundurowania i wyposażenia ułana, obejrzeć zgromadzone malowidła, fotografie, plansze edukacyjne.

żywa lekcja historii 2

Była to ciekawa i pouczająca lekcja historii. Dziękujemy p. Hubertowi Sotowi za zaproszenie gości do naszej szkoły.