II miejsce w I wiosennym Rajdzie PowałyHarcerze z drużyny ,,Szare Sowy” zajęli II miejsce w I wiosennym Rajdzie ,,Powały” zorganizowanym przez Hufiec ZHP Radom-Powiat. Celem rajdu była integracja drużyn harcerskich poprzez zajęcia turystyczno-rekreacyjne i wspólną zabawę, popularyzacja czynnych form wypoczynku, poznanie walorów turystycznych Ziemi Radomskiej, w tym Gminy Zakrzew. W rajdzie uczestniczyło 7 drużyn, w tym 75 harcerzy i harcerek.

Były wspólne tańce, ognisko i zabawa. Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni. Bardzo dziękujemy za zorganizowanie super imprezy, p. Małgorzacie Siek za opiekę w trakcie rajdu. Z harcerskim pozdrowieniem: Czuwaj!

II miejsce w I wiosennym Rajdzie Powały 1
Opiekun drużyny: dh Pośnik Beata