dzień krajobrazu 119 października br uczniowie klas ósmych i klasy siódmej wzięli udział obchodach Dnia Krajobrazu. Tematem tegorocznego Dnia Krajobrazu jest dostrzeżenie i docenienie dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy dostrzec i podziwiać. Otwarte krajobrazy pozytywnie wpływają na nas samych i nasze samopoczucie. Pełnią też niebagatelną rolę i ważne funkcje środowiskowe, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast, osiedli ludzkich i regulowanie temperatur, są rezerwuarami różnorodności biologicznej.

dzień krajobrazu

 

dzień krajobrazu 2Poprzez nasze ludzkie nieodpowiedzialne działania- dla własnej wygody lub mody otwarte krajobrazy zanikają lub są degradowane. Poważnym problem jest rozproszona zabudowa, która wykracza poza ukształtowane jednostki osadnicze. Coraz częściej też izolujemy się od siebie, wznosząc bariery w postaci ogrodzeń lub wysokich żywopłotów ukształtowanych z roślin o nikłej wartości przyrodniczej. Oddzielamy się od innych ale także dzielimy w ten dzień krajobrazu 4sposób krajobraz na małe fragmenty i niszczymy jego specyficzny charakter. Krajobraz to nie tylko panorama, ładny widoczek lecz także miejsce, z którym się identyfikujemy, do którego chcemy wracać, którego doświadczamy wszystkimi zmysłami. Często o wartości krajobrazu decyduje jego trwałość, o którą my wszyscy musimy dbać. O tych i innych ważnych zagadnieniach opowiadał nam p.Hubert Sot- pracownik Nadleśnictwa Dobieszyn, któremu serdecznie dziękujemy. Opiekę nad uczniami sprawowały 😛: p.E.Pałczyńska, p.A.Pęksyk, p.B.Pośnik, p.B.Woźniakowska.