ogólnopolski dzień głośnego czytaniaOgólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy we wrześniu 2001 roku. W naszej szkole, jak co roku, braliśmy udział w tej ważnej akcji. Nauczyciele czytali uczniom podczas lekcji, zajęć świetlicowych, wizyt w bibliotece szkolnej.
Głównym celem akcji było promowanie czytelnictwa oraz zachęcanie do głośnego czytania.

Czytanie ma wiele zalet, m.in.: doskonali pamięć, wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości, wyrabianie nawyku czytania i zdobywania wiedzy.