W roku szkolnym 2020/2021 klasy 5 oraz 7a i 7b przystąpiły do programu Polskiej Akcji Humanitarnej „Godziny Wychowawcze ze Światem”. To całoroczny cykl zajęć, które stanowią zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Program powstał w odpowiedzi na potrzebę prowadzenia atrakcyjnych zajęć wychowawczych oraz kształtowanie postaw (m.in. empatii, otwartości, odpowiedzialności i osobistego zaangażowania) oraz umiejętności (m.in. współpracy, krytycznego myślenia).

lekcje z pah

Program zaprojektowany jest w ramach edukacji globalnej. Jej podstawę stanowią kwestie godności ludzkiej, sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym, jak i w globalnym wymiarze. Celem tego programu jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. Mamy nadzieję, że osoby w nim uczestniczące poczują się bardziej odpowiedzialne za swoje codzienne wybory i zachowania, które wpływają również na ludzi w innych częściach świata.