21 maja 2021 r. uczestniczyliśmy w webinarium przeprowadzonym przez Ambasadorki Wakeleta. Na spotkaniu poszerzyliśmy swoją wiedzę z programem Wakelet, który ma bardzo szerokie zastosowanie. Dzięki niemu możemy w prosty sposób zbierać, kolekcjonować i dzielić się zebranymi materiałami w postaci cyfrowej. To wirtualna tablica, do której można wpiąć wszystko, co ma formę cyfrową, czyli pliki, linki do dowolnych stron internetowych i filmy. Webinarium było interesujący i w przyszłości wykorzystamy zdobytą wiedzę.

certyfikat

Uczniowie klasy VI