Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
do oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych wraz z załącznikami dostępne są w zakładce Rekrutacja oraz w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
                                   15 luty 2021 – 12 marzec 2021
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy składać tylko w wersji papierowej w siedzibie szkoły w godz.: 7.30 – 15.00 w terminach określonych w zarządzeniu nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 stycznia 2021 roku.