hands 2847508 640Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto, które jest obchodzone corocznie 20 listopada. Ustanowiono je z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka (uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 7 listopada 2014 r.) dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Logo Dziecięgo Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka