zdj 033W dniu 28 maja 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej odbył się egzamin na kartę rowerową. Nadzorowany był przez sierżant Ewę Płaszczyńską - funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach i nauczyciela zajęć technicznych mgr Izabelę Zych.
Egzamin obejmował test z zakresu przepisów ruchu drogowego i zadania praktyczne - jazda rowerem.
Pytania testowe dotyczyły zasad ruchu drogowego, znaków drogowych oraz sytuacji drogowych.


Zadania praktyczne sprawdzały umiejętność stosowania przepisów i zasad ruchu drogowego przez uczniów podczas  jazdy rowerem po wyznaczonym torze.
W egzaminie wzięło udział 18 uczniów klasy IV i 2 uczniów klasy V.
Egzamin zdali wszyscy uczniowie.
Gratulujemy i życzymy szerokiej drogi.

GALERIA