BohaterON – włącz historię! -  to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma na celu: edukować Polaków  bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną poprzez  promowanie patriotycznej postawy i tożsamości narodowej w Polsce i poza jej granicami, a także tworzenie wspólnoty pamiętającej o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok.

W tym celu  uczniowie Publicznej szkoły Podstawowej w Suchej po raz kolejny z ogromnym zaangażowaniem włączyli się do akcji. W trakcie przeprowadzonych  lekcji  w klasach IV-VIII (z wykorzystaniem udostępnionych materiałów) uczniowie wykonali pamiątki: list, laurkę  do wybranego Powstańca Warszawskiego. Łącznie w kampanii wzięło udział ponad 100 uczniów naszej szkoły. Opiekę nad uczniami sparowały: p. Beata Pośnik- nauczyciel historii, p. Emilia Rudecka- opiekun drużyny harcerskiej oraz p. Agnieszka Szybowicz.